Strona główna
Saatbau Polska sp. z o.o.
Saatbau Polska sp. z o.o.

Saatbau Polska sp. z o.o.

55-300, Środa Śląska, Żytnia 1

Żyto ozime, zaliczane do zbóż zimowych, odgrywa istotną rolę w polskim rolnictwie. Ze względu na swoje właściwości, takie jak wytrzymałość na niskie temperatury czy zdolność do przetrwania w trudnych warunkach glebowych, jest uprawiane głównie na terenach o niższej jakości gleb. W Polsce dominują odmiany żyta ozimego, które charakteryzują się wysoką plonnością, odpornością na choroby i szkodniki oraz dobrą jakością ziarna. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania żytem ozimym ze strony rolników. Przyczynia się do tego m.in. rosnące zapotrzebowanie na żyto jako surowiec do produkcji żywności, pasz oraz biokomponentów. Ponadto, żyto ozime jest cenione za swoje właściwości agrotechniczne, takie jak zdolność do poprawy struktury gleby czy ograniczenia zachwaszczenia. W celu osiągnięcia jak najwyższych plonów żyta ozimego, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników. Należy zadbać o odpowiednią technologię uprawy, uwzględniającą m.in. termin siewu, nawożenie czy ochronę przed chorobami i szkodnikami. Wybór odpowiedniej odmiany, dostosowanej do warunków lokalnych oraz systemu uprawy, również ma kluczowe znaczenie dla uzyskania satysfakcjonujących plonów.