Strona główna
Dose Sp. z o.o.
Dose Sp. z o.o.

Dose Sp. z o.o.

83-300, Prokowo, Leśna 13 E

Czy wiedziałeś, że branża transportowa ma swoje specyficzne zasady rachunkowości? W Polsce firmy transportowe muszą stosować się do szczególnych przepisów, które wpływają na ich codzienne funkcjonowanie. Warto zatem bliżej przyjrzeć się tym zagadnieniom, aby zrozumieć, jak prowadzić księgowość w firmie transportowej. Przede wszystkim, firmy transportowe muszą uwzględnić w swojej rachunkowości amortyzację pojazdów oraz koszty eksploatacji. Amortyzacja jest procesem rozłożenia kosztów zakupu pojazdu na określony czas, zgodnie z przepisami podatkowymi. Koszty eksploatacji obejmują natomiast wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i naprawą pojazdów, takie jak koszty paliwa, ubezpieczenia czy serwisowania. Warto również pamiętać o specyficznych przepisach dotyczących czasu pracy kierowców oraz ewidencji przebiegu pojazdów. Firmy transportowe są zobowiązane do prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich kierowców oraz monitorowania przebiegu pojazdów, co ma bezpośredni wpływ na obliczenia podatkowe. Dlatego też, prowadzenie rzetelnej księgowości w firmie transportowej jest kluczowe dla jej prawidłowego funkcjonowania oraz uniknięcia ewentualnych problemów związanych z kontrolami podatkowymi.