Strona główna
Aneta Wasiluk Kancelaria radcy prawnego
Aneta Wasiluk Kancelaria radcy prawnego

Aneta Wasiluk Kancelaria radcy prawnego

80-423, Gdańsk, Chrobrego 54

Wśród wielu aspektów związanych z małżeństwem, istotnym elementem jest kwestia podziału majątku małżonków. W Polsce obowiązuje ustawowy ustrój wspólności majątkowej, co oznacza, że majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowi ich wspólny majątek. W przypadku rozwodu lub separacji, dochodzi do podziału majątku, który może być przeprowadzony na drodze sądowej lub pozasądowej. Podział majątku może być dokonany na podstawie umowy zawartej przed notariuszem lub na mocy orzeczenia sądu. W przypadku umowy, strony mogą swobodnie ustalić sposób podziału majątku oraz określić, które składniki majątkowe będą przypisane każdemu z małżonków. Jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia co do podziału majątku, sprawa trafia do sądu, który podejmuje decyzję o podziale majątku wspólnego. Warto pamiętać, że podział majątku małżonków może być uniknięty poprzez zawarcie intercyzy przed zawarciem związku małżeńskiego lub w jego trakcie. Intercyza pozwala na wyłączenie niektórych składników majątkowych z ustawowej wspólności majątkowej oraz ustalenie indywidualnych zasad podziału majątku w przypadku rozwodu lub separacji. W praktyce oznacza to, że małżonkowie mają większą kontrolę nad swoim majątkiem oraz możliwość uniknięcia ewentualnych konfliktów związanych z podziałem majątku wspólnego.